എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ആനന്ദകരവും ഐശ്വര്യപൂര്‍ണ്ണവുമായ ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യയനവര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു

Thursday, 23 February 2012

Link to the Schools


വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ബ്ലോഗുകള്‍ ലഭ്യമാകുംSl No School Code Name of the School
1 23057 AKMHS POYYA
2 23507 AKMLPS POYYA
3 23522 ALPS POOPPATHY
4 23506 AMBOOKAN IMLPS POYYA
5 23535 AMLPS MAREKKAD
6 23544 DPMUPS CHAKKAMPARAMBU
7 23536 DVLPS VADAMA
8 23534 GANDHI SLPS ASHTAMICHIRA
9 23033 GHS KUZHUR
10 23018 GHSS IRANIKULAM
11 23520 GLPS MELADOOR
12 23501 GMLPS MALA
13 23004 GSHS ASHTAMICHIRA
14 23071 GSHSS MELADOOR
15 23549 GUPS ANNAMANADA
16 23552 GUPS KUNDUR
17 23504 LFLPS KUMBIDY
18 23537 NSLPS ANNALLUR
19 23523 NSLPS MADATHUMPADY
20 23533 NSLPS PAZHOOKARA
21 23505 NSLPS POOVATHUSSERY
22 23251 NUPS KORATTY
23 23540 RVLPS KURUVILASSERY
24 23524 SKVLPS ARAVATHUR
25 23066 SNDPHSS PALISSERY
26 23077 SOCCORSO CGHS KOTTAKKAL MALA
27 23519 SOCCORSO CLPS KOTTAKKAL MALA
28 23019 ST ANTONYS GHS THANISSERY
29 23046 ST ANTONYS HSS MALA
30 23502 ST ANTONYS LPS ALATHUR
31 23550 ST ANTONYS UPS MALA PALLIPURAM
32 23045 ST MARYS GHSS KUZHIKKATTUSSERY
33 23508 ST MARYS LPS KRISHNANKOTTA
34 23512 ST MARYS LPS KUZHIKKATTUSSERY
35 23551 ST THOMAS UPS POYYA
36 23521 ST XAVIERS LPS THANISSERY
37 23532 ULPS MAMBRA
38 23065 UNION HS MAMBRA
39 23455 BALANUBODHINI UPS METHALA
40 23402 CMMOLPS KODUNGALLUR
41 23013 GGHSS KODUNGALLUR
42 23078 GHS PULLUT
43 23012 GHSS KODUNGALLUR
44 23403 GLPS KODUNGALLUR (TOWN)
45 23401 GLPS PALIYAMTHURUTH
46 23411 GLPS PULLUT
47 78734 GTS KODUNGALLUR
48 23439 GUPS ANAPUZHA
49 23440 GUPS METHALA
50 23441 KPMUPS THRIKKULASHEKARAPURAM
51 23410 LABOUR LPS PULLUT
52 23408 LFLPS LOKAMALESHWARAM
53 23405 LPSBHS KODUNGALLUR
54 23406 LPSGHS KODUNGALLUR
55 23443 SNVUPS ELTHURUTH KODUNGALLUR
56 23404 SSLPS VP THURUTH
57 23015 ST ANNES HS KOTTAPURAM
58 23432 ST MICHAELS LPS KOTTAPURAM
59 23409 UNION LPS NARAYANAMANGALAM
60 23444 UPS PULLUT
61 23442 VDUPS PALIYAMTHURUTH
62 23407 VVKMMLPS THIRUVALLUR
63 23514 ALPS KANNIKULANGARA
64 23051 GHSS KARUPADANNA
65 23436 LPS of GHS KARUPADANNA
66 23434 GLPS PAINGODE
67 23525 GLPS PUTHENCHIRA (NORTH )
68 23526 GLPS PUTHENCHIRA (SOUTH)
69 23456 GUPS KARUMATHRA
70 23457 GUPS KONATHUKUNNU
71 23553 GUPS PUTHENCHIRA
72 23458 GUPS VALLIVATTOM
73 23349 GUPS VELLANGALLUR
74 23062 GVHSS PUTHENCHIRA
75 23528 HFLPS PUTHENCHIRA
76 23529 ST FX LPS PUTHENCHIRA
77 23527 ST JUDE LPS, KARINGACHIRA
78 23518 ST MARYS LPS VELAYANAD
79 23063 THS PUTHENCHIRA

1 comment: